Pierwszy Lot/The First Flight #3

Po długiej przerwie zimowej gołębice połączyły się z powrotem ze swoimi partnerami. Wzajemna wierność i czułość tych ptaków to nie mit. Żeby się o tym przekonać zamknąłem się w gołębniku – oczywiście zabrałem ze sobą aparat. Gołębie pod wieloma względami są bardzo podobne do nas. Albo my do nich…

*****

After a long winter break female doves merged back with their partners. Mutual fidelity and sensitivity of these birds is not a myth. To be convinced of this locked myself in the loft – of course I took my camera. Pigeons in many ways are very similar to us. Or we to them …